Pedagogisch Hart logo
Discovery sessie
Merkstrategie
Merkidentiteit
Rebrand
Packaging design
Web design
Print design
Merkhandleiding
Pedagogisch Hart maakt pedagogische kennis toegankelijk door producten te ontwikkelen waarmee de kinderopvang op een leuke en laagdrempelige manier kan werken aan professionalisering. Met een zo min mogelijke tijdsinvestering een zo hoog mogelijke leeropbrengst bereiken — daar gaat Pedagogisch Hart voor!
Pedagogisch Hart merkhandleiding

Over het project

De aanleiding voor het project: De diensten als pedagoog in de kinderopvang én de ontwikkeling van laagdrempelige producten voor professionals, zijn twee verschillende waardeproposities en vraagt om meerdere klantenpersona’s. Eén heldere boodschap te communiceren vanuit Pedagogisch Hart bleek lastig.

De uitdaging

Op zoek naar een duidelijke waardepropositie die zowel pedagogisch professionals, coaches en de managers binnen de kinderopvang aanspreekt. Welke nieuwe boodschap willen we gedurende de klantreis uitdragen en welke touchpoints zijn daarvoor nodig?

Het proces

We zijn gestart met een discovery sessie: een zes uur durende workshop. Door geleide oefeningen, brainstorms en discussie komen alle belangrijke inzichten over het merk Pedagogisch Hart naar de oppervlakte. Hieruit volgt een merkstrategie die precies beschrijft op welke manier en met welke boodschap Pedagogisch Hart zich wil verbinden met haar ideale klanten.

Het resultaat

Daarom was het van belang eerst de missie van Pedagogisch Hart helder te hebben.

“Een sterke pedagogische omgeving voor elk kind.”

In haar werk als pedagoog was zij hier bij verschillende kinderopvangorganisaties mee bezig. De impact van haar diensten waren dus vooral lokaal: gericht op de organisaties waaraan zij als pedagoog verbonden was.
De impact van haar missie zou echter veel groter zijn wanneer zij zich richt op het ontwikkelen van pedagogische producten die beschikbaar zijn voor een veel grotere groep, alle professionals in de kinderopvang.

Waardering voor de professional staat centraal. Dat maakt het merk Pedagogisch Hart betekenisvol. Hiermee wil het bijdragen aan een verandering van het maatschappelijke beeld van de kinderopvang. Pedagogisch Hart heeft het daarom niet over medewerkers maar over professionals. Ook ziet het merk het kinderdagverblijf meer als een ontwikkelplek voor kinderen in plaats van een opvang om ouders te ontlasten. Op basis van de ontwikkelde merkstrategie heeft Tribelines in samenwerking met Fenna Blaas (content strategist) een merkidentiteit ontworpen. Deze is uitgebreid gedocumenteerd in een 64 pagina’s tellende merkhandleiding.

Merkidentiteit

De huisstijl van Pedagogisch Hart bestaat uit een onderscheidend kleurenpalet, een flexibel logo met meerdere samenstellingen, twee lettertypes voor alle titels en body text, een eigen set iconen, een illustratiestijl, patronen en unieke vormen. Door al deze onderdelen samen te laten komen in de touchpoints is Pedagogisch Hart niet alleen herkenbaar aan haar logo, maar in alle merkuitingen.
Pedaogigsch Hart merkidentiteit

Pedagogisch Scheuren

Na deze rebrand was het aan Tribelines de eer om de derde editie van Pedagogisch Scheuren (2023) te ontwerpen. Met een jaar lang, elke dag een blaadje vol kennis en inspiratie kunnen duizenden pedagogisch professionals in Nederland en België werken aan hun professionalisering.

Situatie sparren

Naast Pedagogisch Scheuren kwam er een nieuw product: Situatie Sparren. Tribelines stond garant voor het design, wat volledig in lijn is met de merkidentiteit van Pedagogisch Hart. Een kaartenset met 100 verschillende praktijksituaties waarin het kind, de ouders, de groep, de professional en de omgeving allemaal een rol spelen. Met dit product kunnen pedagogisch coaches op een laagdrempelige manier gesprekken op gang brengen tijdens hun coaching.

Iconen

Visuele ondersteuning door iconen helpt om informatie beter over te brengen. Tribelines ontwierp een uitgebreide iconenset voor Pedagogisch Hart die zowel in meerdere als in één kleur weergeven kan worden.
Pedagogisch Hart iconen 2
Pedagogisch Hart iconen

Verpakkingsmateriaal

Pedagogisch Hart laat geen mogelijkheid onbenut om de merkboodschap over te brengen. Met custom ontworpen stickers, tape en een gepersonaliseerd bedankkaartje deelt zij de waardering voor iedereen die bijdraagt aan de merkmissie: “De pedagogische omgeving van zoveel mogelijk kinderen verbeteren.”

De ervaring van Pedagogisch Hart

Een klant die trots is op de staat van zijn of haar merk is waar ik het voor doe

Esther van der Leek

Esther van der Leek

Oprichter Pedagogisch Hart

Deskundig, helikopterview, intelligent

Het meest waardevolle dat ik uit mijn samenwerking met Tribelines heb gehaald is een hernieuwde heldere missie en visie. Dit heeft gezorgd voor een sterke fundering waar ik nu al mijn zakelijke keuzes aan kan toetsen. Teun is een snelle en creatieve denker die het grote plaatje overziet. Hij maakt dingen duidelijk en brengt focus binnen mijn merk door de juiste vragen te stellen.